Lifestyle

ความถนัดของนักโปรแกรมเมอร์

ในโลกดิจิทอลเหมือนในปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์สารสนเทศหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้กับการทำงานและการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานหรือใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำสูง สามารถคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่อนข้างหลากหลายวิธีการ มีการดำเนินการที่ซับซ้อนแต่ใช้เวลาอันสั้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงสถิติต่าง ๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันที่เพิ่งกรอกค่าเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลย้อนหลังหรือต้องสูญเสียเวลาในการทำงานไปอีกครั้ง จากที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นทักษะของผู้สมัครงานโปรแกรมเมอร์ที่ต้องมี 

การสมัครงานด้านโปรแกรม 

เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการเซ็ตระบบปฏิบัติการให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยวางแบบฟอร์มโครงสร้างกระบวนการทำงานออกมาในรูปของโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้เลย เป็นเทคโนโลยีสำเร็จรูป สามารถป้อนค่าเข้าไปแล้วแสดงถึงผลลัพธ์ได้อย่างทันทีทันใดและคำนวณค่าออกมาได้อย่างถูกต้องตามหลักการของพีชคณิต อีกทั้งยังสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในตัวซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานนั้น ๆ ด้วยระบบปฏิบัติการที่สามารถทำงานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกเลยที่ในปัจจุบันจึงมักจะมีการเปิดรับสมัครงานโปรแกรมเมอร์เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและเข้ามาสร้างริเริ่มโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของบริษัทนั้นมากยิ่งขึ้น 

การสมัครงานโปรแกรมเมอร์เป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก ในยุคที่ทันสมัย ทุกอย่างมีความสะดวกและรวดเร็วทันใจเหมือนอย่างตอนนี้ เนื่องจากตำแหน่งงานโปรแกรมเมอร์หรืองานด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะของระบบปฏิบัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น จึงทำให้มีผู้สมัครงานโปรแกรมเมอร์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำบริษัทจะต้องคัดสรรกลุ่มผู้สมัครเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน โดยอาศัยความรู้ความสามารถและดึงศักยภาพของกลุ่มผู้สมัครเหล่านี้ออกมา เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างตรงจุด สำหรับผู้สมัครมักจะมีความพร้อมความรู้และทักษะเป็นประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้ว ขาดเพียงแค่ทักษะการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความสามารถ เข้ากับระบบการทำงานของบริษัทนั้น ๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องตกลงพูดคุยกันตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์เพื่อดูทักษะและ Mine Set ของผู้สมัคร ว่ามีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้ยังเป็นการคัดกรองผู้สมัคร โดยแบ่งประเภทของผู้สมัครออก เพื่อให้ง่ายต่อการตามหาผู้สมัครเฉพาะทางอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันมีโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่มากมายซึ่งมีความถนัดความชื่นชอบที่แตกต่างกัน ในบางคนอาจจะถนัดในด้านของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บางคนอาจจะถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือเป็นหลักและในบางคนถนัดจัดการเกี่ยวกับระบบเครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องมีแผงระบบความคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีรายละเอียดสูง โดยจะต้องประเมินเปรียบเทียบกับหน้างานจริงของบริษัทว่าต้องการนักโปรแกรมเมอร์ในส่วนใด เพื่อจะได้คัดผู้สมัครได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง