Category: Medical

ตรวจสุขภาพทั่วไป

เตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทั่วไปเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทั่วไป

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญ เพราะว่าหากเราป่วยด้วยโรคอะไรก็ตาม เราจะต้องเสียทั้งเงิน เสียทั้งกำลังใจและเกิดความเครียด อย่างไรก็ดีการป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆ ทำได้แบบง่ายดายด้วยการตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าตรวจสุขภาพทั่วไปหากเราอยากให้ได้ผลการตรวจสุขภาพที่แม่นยำ มาดูพร้อมๆ กันดังต่อไปนี้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง  1.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  สำหรับการนอนพักผ่อนถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก หากว่าเราจะเข้ารับการตรวจสุขภาพ เวลานอนที่เหมาะสมที่สุดได้แก่ 6 ชั่วโมงไปจนถึง 8 ชั่วโมง โดยการนอนที่ไม่เพียงพอ จะทำให้ความดันโลหิตและชีพจรคลาดเคลื่อนไปได้  2.งดอาหาร  ...