สมัครวิศวะ ป.ตรี
Education

อาชีพด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นจริงได้ แค่สมัครวิศวะ ป.ตรี ที่ MUT

                ในโลกดิจิทัลที่หลายองค์กรต้องแข่งขันกันด้วยข้อมูล ‘ผู้ดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์’ มักจะเป็นอาชีพที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องฐานข้อมูลให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์ ทำให้อาชีพนี้กลายเป็นความฝันของเด็กรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเรื่องระบบคอมพิวเตอร์

                ด้วยความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับความต้องการเรียนรู้ของเด็กๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ด้านวิศวกรรม ก็ได้เปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาวิศวะ ป.ตรี ทางด้านนี้ด้วยเช่นกัน ในชื่อสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์โลกที่ทันสมัย

สมัครวิศวะ ป.ตรี ที่ MUT ดีอย่างไร

            บางคนอาจจะยังมีความลังเลใจระหว่างการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับเอกชนอยู่บ้าง กลัวว่าเนื้อหาการเรียนการสอนจะไม่เข้มข้นเท่าเทียมกัน ซึ่งที่ MUT จะไม่ทำให้คุณคิดแบบนั้น เพราะมาตรฐานของมหาวิทยาลัย คือเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย และมีคณาจารย์ที่จบการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เช่น University of Sheffield, University of New South Wale (UNSW), University of Sydney, Toyohashi University of Technology, Indiana University, The University of Veterinary Medicine Hannover เป็นต้น

                นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะนักศึกษาอีกมากมายด้วย เช่น 3D Printing Room, Automation Robotic and Electronic : ARE, PLC (Programmable Logic Controller Lab) : MITSUBISHI & SIEMENS, Cooking Science, Indoor & Outdoor Workshop, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์, ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเครือข่าย, ห้องสตูดิโอ ฯลฯ

                รวมถึงมีหลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ. และมีรูปแบบให้นักศึกษาป.ตรี เลือกเรียนได้ถึง 3 แบบ คือ 4 ปีแบบปกติ 4 ปี แบบสหกิจศึกษา และเทียบโอนหน่วยกิต ที่เรียนจบได้ภายใน 2 ปี พร้อมทั้งสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตของผู้เรียนมากขึ้น

                เรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่หากสมัครวิศวะ ป.ตรีแล้ว ก็รับรองว่าจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังพร้อมเปิดรับทุกคนที่อยากเรียนด้านนี้โดยเฉพาะ

สมัครวิศวะ ป.ตรี ที่ MUT ค่าเทอมแพงไหม

                แม้จะขึ้นว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ที่นี่ค่าเทอมไม่ได้สูงมากนัก เพราะตลอดหลักสูตร 4 ปี จ่ายเพียง 287,350 บาท (จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท) หรือหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ราคา 212,750 บาท เท่านั้น รวมทั้งสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และติดต่อรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ด้วย สบายใจได้ว่าสมัครวิศวะ ป.ตรี แล้ว จะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

จบวิศวะ ป.ตรี สาขานี้ทำงานอะไรได้บ้าง

                เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ไม่ได้ทำได้แค่เขียนโปรแกรมเพื่อป้องกันแฮกเกอร์เท่านั้น แต่ยังทำงานอื่นได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย นักพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ เป็นต้น

                เนื่องจากเนื้อหาการเรียนครอบคลุมตั้งแต่วิชาพื้นฐานอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมเครือข่าย การจัดการองค์การกับเทคโนโลยี พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การพัฒนาเว็บสมัยใหม่ กฎหมายและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนทักษะขั้นสูง เช่น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยลาราเวล และวีวดอทเจเอส เฟรมเวิร์ค สถิติและความน่าจะเป็นสําหรับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคลาวด์ และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ความฝันในการทำงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ก็เป็นจริงได้ ถ้าสมัครวิศวะ ป.ตรี ที่ MUT คลิก https://mut.ac.th/admission/